تخفیفات
منوی صبحانه
منوی کافه
منوی رستوران
افزودن غذا به یادداشت
مشاهده دفترچه یادداشت
دفترچه یادداشت
اسکرین شات
ثبت سفارش
دریافت سفارش در رستوران
تحویل حضوری
هزینه سفارشات
مالیات
مبلغ قابل پرداخت
تایید
ارسال پیک
هزینه سفارشات
هزینه ارسال
مالیات
مبلغ قابل پرداخت
تایید